Så fungerar en inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är något som är bra att ha om man riskerar att blir arbetslös och ekonomin kan riskera att försämras. En inkomstförsäkring är ett komplement till A-kassan som kan tecknas via ett försäkringsbolag eller via ditt fackförbund. Majoriteten av de personer som är fackligt anslutna har reda en inkomstförsäkring och behöver därför inte teckna en separat. Om man inte är fackligt ansluten finns det försäkringsbolag som erbjuder denna typ av försäkring.

Grundkrav för en inkomstförsäkring

För att vara berättigad till en inkomstförsäkring krävs vissa saker. Man måste först och främst ha en tillsvidareanställning och även omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Man får inte heller vara medveten om eller känna till att det finns en eventuellt risk att man kan bli uppsagd eller varslad. Man måste även uppfylla ålderskriterierna som vanligtvis ligger mellan 55-65 år beroende på vilket försäkringsbolag man ansöker hos. Slutligen måste man även vara bosatt i Sverige.

Om alla dessa krav är uppfyllda så är man troligen berättigad till en inkomstförsäkring. Dessa krav gäller även för att man ska ha möjlighet att få ut premien från inkomstförsäkringen. Hur länge du kan få ersättning för din förlorade arbetsinkomst varierar mellan försäkringsbolagen, men ligger vanligtvis mellan 4 till 6 månader.

Alternativ till inkomstförsäkring

Eftersom en inkomstförsäkring ställer relativt höga krav så finns det en del alternativ man kan välja mellan. Om du exempelvis inte uppfyller kraven för en inkomstförsäkring så kan du istället teckna en trygghetsförsäkring. Trygghetsförsäkringen är avsedd för att täcka de viktigaste utgifterna medans man är utan arbete. I grunden fungerar en trygghetsförsäkring likadant som en inkomstförsäkring, men den ställer lägre krav på dig som försäkringstagare.

Några andra saker som skiljer en trygghetsförsäkring från en inkomstförsäkring är att den endast täcker upp till 10.000 Kr netto men gäller i 12 månader istället för 4 till 6 månader.