Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är kort och gott ett bolag som sysslar med investeringar i andra aktiebolag. Syftet med ett investmentbolag är att köpa och sälja aktier och fondandelar i andra bolag för att gå med vinst. Det finns många likheter mellan ett investmentbolag och en fond. När ett investmentbolag gör ett aktieinköp i ett annat bolag så kallas det för portföljbolag eller portföljköp.

Om investmentbolaget som köper och säljer aktier i andra bolag är börsnoterat så finns det möjlighet för andra bolag att köpa aktier i investmentbolaget också. Bolaget kan äga börsnoterade såväl som onoterade bolag.

Fördelar med att äga ett investmentbolag

Att äga ett investmentbolag har flera fördelar. Eftersom att investmentbolaget äger flera aktieandelar hos olika bolag så är den så kallade riskspridningen väldigt hög, vilket är bra eftersom att man då inte behöver riskera allt i ett och samma bolag. En förutsättning för att äga och driva ett investmentbolag är att man har stor koll på aktier och börsen, samt att man har en god insikt i de bolag som man investerar i.

En annan fördel med att äga ett investmentbolag är att det kostar väldigt lite. Kostnaden baseras på förvaltningsavgiften och fondernas avgift på de investerade beloppen i en fond. Så för att göra det enkelt kan man säga att kostnaden för att äga ett investmentbolag är densamma som förvaltningen av det.

Kort om substansvärde

Ordet substansvärde är något som ofta kommer upp då man pratar om investmentbolag. Det innebär i praktiken bolagets nettotillgångar, det vill säga bolagets tillgångar minus skulderna bolaget eventuellt har. Ett vanligt uttryck är att ”köpa aktier till substansen” – Det är när investmentbolagets börsvärde är lika med substansen, alltså lika med nettotillgångarna.

Något att tänka på är också att, även om bolagets tillgångar går upp i värde så betyder det inte per automatik att bolagets aktier går upp.